Beugelcomité

Van links naar rechts:

Piet Levels, Dré Hendriks, Jac Geerlings, Piet Timmermans en Har Bongaerts.