Geen gelegenheid tot beugelen.

02-09-2017 18:16

Aanvang beugelseizoen 2020-2021 

Kantine gesloten, een en ander i.v.m. nieuwe regels omtrent Corona.

De kantine zal met directe ingang gesloten zijn tot nader order. De kantinediensten zullen voor de komende 3 weken komen te vervallen.

Tot nader bericht.

Donderdagvondgroep :    Start ?

Vrijdagavondgroep :         Start ?

Beide avonden kan er gebeugeld worden van 19:30 tot max. 23:30 uur onder toezicht van een beugelcomité lid .

  • Kosten € 2,- p.p. afdragen aan begin van de avond bij beugelcomité lid.

    Max. 12 personen per avond i.v.m. voldoende keren kunnen spelen.

Als algemene regel geld:

**  Er kan gebeugeld worden tot uiterlijk 23:30 uur . E.a. is bepaald door bestuur i.v.m. geluid **
**  O.v. dat de beugelbaan niet gereserveerd is.**