Het beugelen is weer gestart.

02-09-2017 18:16

Aanvang beugelseizoen 2021-2022

Donderdagvondgroep :  start 2 september.

Vrijdagavondgroep :      start 1 oktober.

Beide avonden kan er gebeugeld worden van 19:30 tot max. 23:30 uur onder toezicht van een beugelcomitélid .

Kosten € 2,- p.p. afdragen aan begin van de avond.

Max. 12 personen per avond i.v.m. voldoende keren kunnen spelen.